Huisreglement

 
  1. Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.
  2. Zich verontschuldigen bij laattijdigheid.
  3. Fair-play zijn en respect hebben voor coach/trainer, medekarateka.
  4. Serieus meedoen aan alle oefeningen en 100% van jezelf geven.
  5. Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.
  6. Respect hebben voor de vrijwilligers die zich voor jullie inzetten in hun vrije tijd.
  7. Respecteer de infrastructuur (de dojo, de kleedkamers,...) 
  8. Respecteer het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld.
  9. Geen drank of eten benutten in de Dojo.
  10. Zorg altijd voor een propere karategi (karatepak)